หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

 กองสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561
ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2559
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลหินซ้อน
สินค้าท้องถิ่น ตำบลหินซ้อน
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
 
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
&visited 
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
นายก อบต.
นายสันติ ลิ้มมณี
ปลัด อบต.
นายชาญณรงค์ ศรบริสุทธิ์
 
 
กิจกรรมวันที่ 13 เมษายน 2561
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
กิจกรรมวันที่ 22 มีนาคม 2561
(อปพร.) ไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดหินซ้อนใต้
กิจกรรมวันที่ 13 มกราคม 2561
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
กิจกรรมวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรม เปิดวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม 9 สัปดาห์เพื่อ ร.9 ในหลวงในดวงใจไทยทั่วหล้า
กิจกรรมวันที่ 10 กันยายน 2560
ร่วมพิธีปลูกป่าตามโครงการขับเคลื่อน
นโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว
อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์.036-722246 โทรสาร.036-722247
Copyrights © 2016 www.hinsorn.go.th All Rights Reserved.ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)